• Українська
  • English

< | Наступний номер >

Список № 9 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 9, стp. 823-826
         Стаття

Кособуцький П.

Національний університет “Львівська Політехніка”
(вул. С. Бендери 12, Львів 79012; e-mail: petkosob@gmail.com)

Стосовно моделювання математичного сподівання і дисперсії вибірок гаусово розподілених випадкових величин

Розділ: Методика фізичного експерименту
Оригінал тексту:  Український

Абстракт: Проведений аналiз виведення запропонованих у роботах УФЖ 6, №4, 355–362 (2017) та УФЖ 62, №2, 184–190 (2017) правил переносу середнього i дисперсiї фiзичних величин, функцiонально пов’язаних перетвореннями Х2, cosХ, √х, arccos х. Показано, що обґрунтування “правил переносу похибок” не ґрунтуються на базових положеннях теорiї ймовiрностей i математичної статистики, а запропоноване пониження iндексiв х → √х; х2 → х в коренях квадратних рiвнянь, покладеного в основу запису формул переносу, обмежує значення параметрiв нормального розподiлу mх, х.

Ключові слова: нормальний розподіл, очікування, дисперсія, випадкові величини, статичтичні правила усереднення.