• Українська
  • English

< | >

Список № 9 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 9, стp. 765-774
         Стаття тільки англійською

Булавін В.І.1, В’юник І.М.2, Лазарєва Я.І.2

1 Нацiональний технiчний унiверситет “Харкiвський полiтехнiчний iнститут”
(Вул. Кирпичова, 2, Харкiв 61002; e-mail: bulavin@kpi.khrakov.ua)
2 Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна
(Майдан Свободи, 4, Харкiв 61022)

Дифузія і мікроскопічні характеристики довжини, часу та швидкості переносу однозарядних іонів у гранично розбавлених водних розчинах

Розділ: М’яка речовина
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Коефiцiєнти дифузiї i мiкроскопiчнi характеристики довжини ( ¯d), часу i швидкостi дифузiйного змiщення 19 однозарядних iонiв (Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, F-, Cl-, Br-, I-, NO3-, CNS-, ClO4-, NH4+, Me4N+, Et4N+, Pr4N+, Bu4N+,Pent4N+, and BPh4-) в водi при температурах вiд 273,15 K до 473,15 K розраховано з лiтературних даних щодо граничної молярної електричної провiдностi цих iонiв. Аналiз отриманих даних показав, що довжина дифузiйного змiщення iона корелює з його типом сольватованостi. При середнiх значеннях ¯d, що перевищують кристалографiчний (структурний) радiус iона (ri), останнiй сольватований позитивно. Якщо ж величина ¯d менша ri, то спостерiгається негативна сольватацiя.

Ключові слова:  однозаряднi iони, дифузiя, електрична провiднiсть, радiус Стокса, негативна сольватацiя.