• Українська
  • English

< | >

Список № 9 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 9, стp. 753-758
         Стаття тільки англійською

Вахід М.О., Шаррад Ф.І.

Department of Physics, College of Science, University of Kerbala
(56001 Karbala, Iraq; e-mail: fadhil.altaie@gmail.com)

Опис властивостей деформації парно-парних ізотопів 102–106Pd

Розділ: Ядра та ядерні реакції
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: Дано опис парно-парних iзотопiв паладiю для А вiд 102 до 106 в моделi взаємодiючих бозонiв (МВБ). Розрахованi низьколежачi iраст-смуги з позитивною парнiстю i вiдповiднi величини В(Е2), що добре узгоджуються з експериментом. З використанням спрощеного варiанта МВБ з власним когерентним станом вивченi контурнi графiки поверхнi потенцiальної енергiї. Знайдено критичнi точки для 102Pd iзотопу i обґрунтовано O(6) симетрiю для 104,106Pd.

Ключові слова: модель взаємодiючих бозонiв, ізотопи Pd, енергетичні рівні, В(Е2), PES.