• Українська
  • English

< | >

Список № 9 Том. 62   УФЖ 2017, Том. 62, № 9, стp. 739-752
         Стаття тільки англійською

Алькін А.

Iнститут теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбова НАН України
(Вул. Метрологiчна, 14b, Київ 03680; e-mail: alkin@bitp.kiev.ua)

Феноменологія розподілів множинності заряджених частинок

Розділ: Поля та елементарні частинки
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: Розподiли множинностi заряджених частинок є цiкавим iнструментом для вивчення як м’яких, так й жорстких КХД-процесiв у адронному розсiяннi. З попереднього сторiччя значний дiапазон енергiй зiткнення було експериментально розглянуто, вiд декiлькох ГеВ до 13 ТеВ в останньому перiодi роботи LHC. Сукупний аналiз розподiлiв множинностi в зiткненнях протонiв на рiзних енергiях, в рiзних регiонах фазового простору народжених частинок та вiд рiзних експериментальних колаборацiй дає можливiсть систематизувати та перевiрити наявнi феноменологiчнi моделi множинного народження частинок. В цiй роботi запропоновано феноменологiчну модель, що дозволяє одночасно описати розподiли множинностi заряджених частинок у зiткненнях протонiв у рiзних iнтервалах псевдохуткостi. Модель успiшно застосовано до експериментальних розподiлiв множинностi, що отриманi колаборацiєю ALICE на LHC.

Ключові слова: множинностi заряджених частинок, розсіяння протонiв, LHC