• Українська
  • English

< | >

Список № 8 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 8, стp. 701-712
         Стаття тільки англійською

Томчук П.М., Старков В.М., Бутенко Д.В.

Iнститут фiзики НАН України, вiддiл теоретичної фiзики
(Просп. Науки, 46, Київ 03680; e-mail: ptomchuk@iop.kiev.ua)

Інтегральні рівняння в загальній теорії поглинання і розсіяння світла металевими нанокластерами

Розділ: Наносистеми
Оригінал тексту:  Український

Абстракт: У роботi проблема поглинання i розсiяння свiтла металевими нанокластерами зводиться до розв’язку сингулярного iнтегрального рiвняння усерединi наночастинки вiдносно комплексного вектора напруженостi електричного поля. В якостi першого варiанту розв’язання iнтегрального рiвняння вибрано пiдхiд, коли за початкове наближення
прийняте дипольне наближення. Обчислювальний експеримент вказує на прийнятну
узгодженiсть запропонованого наближення для електричного поля всерединi сферичної
наночастинки з вiдомими результатами для оптичних i емiсiйних властивостей металевих нанокластерiв.

Ключові слова: металевi нанокластери, оптичнi властивостi, iнтегральне рiвняння, обчислювальний експеримент