• Українська
  • English

< | >

Список № 8 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 8, стp. 681-687
         Стаття тільки англійською

Надутов В.М., Перекос А.О., Мордюк Б.М., Войнаш В.З., Залуцький В.П., Кабанцев Т.Г.

Iнститут металофiзики iм. Г.В. Курдюмова, НАН України
(Бульв. Академiка Вернадського, 36, Київ 03142)

Термічна стабільність твердих розчинів, сформованих ультразвуковим розмелюванням порошкових сумішей Cu + Co і Cu + Fe

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Методами рентгеноструктурного аналiзу та магнiтометрiї дослiджено структурнi
та магнiтнi характеристики крупнозернистих порошкових сумiшей (ПС) мiдi з залiзом або кобальтом, оброблених ультразвуковим розмелюванням i потiм вiдпалених за
температур 600 С та 800 С. Показано, що механоактивацiйна обробка в ультразвуковому кульовому млинi спричиняє взаємне розчинення металiв i утворення твердих розчинiв, а також значне подрiбнення структури. Наступний вiдпал цих ПС Cu + Co та
Cu + Fe за температури 600 С не змiнює їх фазового складу, але разом з тим суттєво
впливає на розмiри ОКР, якi в обох сумiшах зростають майже на порядок вiдповiдно до
теорiї Лiвшиця–Сльозова–Вагнера. Вiдпал ПС за температури 800 С спричиняє повний
розпад пересичених твердих розчинiв, сформованих ультразвуковою механоактивацiєю.

Ключові слова: порошковi сумiшi Cu + Co та Cu + Fe, ультразвукове розмелювання,
пересичений твердий розчин, структура, магнiтнi властивостi.