• Українська
  • English

< | >

Список № 8 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 8, стp. 657-661
         Стаття тільки англійською

Чоудхурі М.Д., Сен Р., Шарма Б.І.

Department of Physics, Assam University
(Silchar, Assam, India; e-mail: rupamsen@sscollegehkd.ac.in)

Коливальні ІЧ-активні частоти C36: Алгебраїчний підхід

Розділ: Атоми і молекули
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: Одновимiрна (2) алгебра Лi застосована для розрахунку структури i коливань C36. Показано, що нижчий рiвень
енергiї каркаса C36 має симетрiю. Алгебраїчний метод Лi заснований на iдеї динамiчної симетрiї, яка може
бути описана (2) алгеброю Лi. Iз застосуванням алгебраїчної технiки отримано локальний гамiльтонiан, що описує
обертальнi i коливальнi ступенi свободи даної фiзичної системи. У цьому пiдходi гамiльтонiан побудований з використанням iнварiантних операторiв Казимира i Майорана
iз замiною кожного зв’язку молекули, що вiдповiдає алгебрi Лi. Розрахованi фундаментальнi рiвнi енергiї молекули
C36 для коливань з розтягуванням. Проведено порiвняння
з iншими теоретичними результатами.

Ключові слова: Lie algebra, Hamiltonian, C36, dynamic symmetry.