• Українська
  • English

< | >

Список № 8 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 8, стp. 722-735
         Стаття тільки англійською

Беквизс Е.1, Москалюк С.С.2

1 Physics Department, Chongqing University, College of Physics, Chongqing University Huxi Campus
(No. 44 Daxuechen Nanlu, Shapinba District, Chongqing 401331,people’s Republic of China; e-mail: abeckwith@uh.edu)
2 Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(14-b, Metrolohichna Str., Kyiv 03680, Ukraine; e-mail: mss@bitp.kiev.ua)

Узагальнений принцип невизначеності Гайзенберга в квантовій геометродинаміці та ЗТВ

Розділ: Астрофізика і космологія
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт: В данiй роботi розглядається потiк енергiї у Всесвiтi на
основi простої квантової системи, що описується нелiнiйним рiвнянням Гамiльтона–Якобi, яке виникає в рамках
стандартного квантового формалiзму рiвняння Шредiнґера. Розглядаються також випадки домiнування випромiнювання, баротропної рiдини та квантової матерiї-енергiї. В
результатi, сформульовано узагальнений принцип невизначеностi Гайзенберга (УПНГ) для метричного тензора та, на
основi формалiзму Кузьмичових для квантової геометродинамiки, встановлено внутрiшнiй взаємозв’язок мiж УПНГ
для метричного тензора та умовами, якi постулюються у
випадку стану, в якому домiнуючою є баротропна рiдина у
формi пилу

Ключові слова: