• Українська
  • English
 
УФЖ 2017, Том. 62, № 8
Ядра та ядерні реакції

1
Розрахунок іраст-смуг з позитивною парністю для ядер 190–198Hg
Хуссейн К.А., Мохсін М.К., Шаррад Ф.І.
УФЖ 2017, Том. 62, № 8, cтp.649-656
Атоми і молекули

2
Коливальні ІЧ-активні частоти C36: Алгебраїчний підхід
Чоудхурі М.Д., Сен Р., Шарма Б.І.
УФЖ 2017, Том. 62, № 8, cтp. 657-661
Атоми і молекули
Оптика, лазери, квантова електроніка

3
Оптичні властивості і структура нанокомпозитів (Co41Fe39B20)x(SiO2)1–x
Стащук В.С., Кравець В.Г., Лисюк В.О., Полянська О.П., Стукаленко В.В., Ямпольський А.Л.
УФЖ 2017, Том. 62, № 8, cтp.662-667
М’яка речовина

4
Кінематична зсувна в’язкість рідких лужних металів
Махлайчук В.М.
УФЖ 2017, Том. 62, № 8, cтp.668-674
Тверде тіло

5
Пружні властивості та швидкість поширення звуку в твердих розчинах заміщення InxTl1-xI
Франів А.В., Кашуба A.I., Бовгира О.В., Футей О.В.
УФЖ 2017, Том. 62, № 8, cтp.675-680

6
Термічна стабільність твердих розчинів, сформованих ультразвуковим розмелюванням порошкових сумішей Cu + Co і Cu + Fe
Надутов В.М., Перекос А.О., Мордюк Б.М., Войнаш В.З., Залуцький В.П., Кабанцев Т.Г.
УФЖ 2017, Том. 62, № 8, cтp.681-687

7
Вплив змін дефектних станів на властивості фотокатода Si–Gd–O
Мельник П.В., Находкін М.Г., Федорченко М.І.
УФЖ 2017, Том. 62, № 8, cтp.688-694

8
Новий ZnO/Au/ZnO польовий транзистор з широким затвором як сенсорна мембрана
Рашид Х.С., Ахмед Н.М., Матджафрі М.З.
УФЖ 2017, Том. 62, № 8, cтp. 695-700
Наносистеми

9
Інтегральні рівняння в загальній теорії поглинання і розсіяння світла металевими нанокластерами
Томчук П.М., Старков В.М., Бутенко Д.В.
УФЖ 2017, Том. 62, № 8, cтp.701-712
Загальні питання теоретичної фізики

10
Особливості приповерхневого шару при мономолекулярній ізотропній адсорбції: моделювання в рамках нерівноважної молекулярної динаміки
Манойлов Е.Г., Кравченко С.О., Снопок Б.А.
УФЖ 2017, Том. 62, № 8, cтp.713-721
Астрофізика і космологія

11
Узагальнений принцип невизначеності Гайзенберга в квантовій геометродинаміці та ЗТВ
Беквизс Е., Москалюк С.С.
УФЖ 2017, Том. 62, № 8, cтp.722-735