• Українська
  • English

< | >

Список № 6 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 6, стp. 611-620
         Стаття тільки англійською

Купчак І.М., Серпак Н.Ф.

Iнститут фiзики напiвпровiдникiв iм. В.Є. Лашкарьова НАН України
(Просп. Науки, 41, Київ 03680; e-mail: kupchak@isp.kiev.ua)

Електронні та магнітні характеристики поверхні шпінелі Co3O4 (111) в наближенні GGA + U

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту:  Український

Абстракт: Методом функцiонала густини розраховано атомну структуру та електроннi власти-
востi поверхнi шпiнелi Co3O4(111). Розглянуто можливi типи поверхнi, розраховано
вiльну енергiю їх формування. Детально дослiджено електроннi стани, що утворюю-
ться внаслiдок обiрваних зв’язкiв на поверхнi, та розраховано їхню парцiальну густи-
ну. Показано, що на вiдмiну вiд об’ємної шпiнелi, її поверхня володiє нетривiальними
магнiтними властивостями внаслiдок того, що атоми кобальту в умовах поверхнi
набувають ненульового магнiтного моменту.

Ключові слова: шпiнель, оксид кобальту, магнiтна структура поверхнi.