• Українська
  • English

< | >

Список № 6 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 6, стp. 585-589
         Стаття тільки англійською

Кабір М.Х.1, Алам Міаха М.Б.1, Асадуззаман С.1,2, Ахмед К.1

1 Department of Information and Communication Technology, Mawlana Bhashani Science and
Technology University
(Santosh, Tangail-1902, Bangladesh; e-mail: sayed.swe@diu.edu.bd, samonna25@gmail.com)
2 Department of Software Engineering, Dafodil International University, Dhaka, Bangladesh
(e-mail: sayed.swe@diu.edu.bd, samonna25@gmail.com)

Волокно кругового перерізу з фотонним кристалом і щілиновидною структурою для виявлення хімічних речовин

Розділ: Оптика, лазери, квантова електроніка
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: Запропоновано волокно кругового перетину з фотонним
кристалом i щiлиновидною структурою для виявлення хi-
мiчних речовин. Використано загальний векторний метод
кiнцевих елементiв для чисельних розрахункiв з мiнли-
вою геометрiєю в iнтервалi довжин хвиль 0,7–1,5 мкм. Як
результат, вибрано оптимальну структуру. Основний на-
прямок цiєї роботи полягає у виявленнi шкiдливих токси-
чних речовин. Запропонована структура має вiдносну чу-
тливiсть 47,08 % i, в той же час, загасання конфайнмента
3,11 · 10−5 дБ/м.

Ключові слова:  slotted core, fnite-element method, photonic crystal fber, photonic bandgap fiber