• Українська
  • English

< | >

Список № 6 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 6, стp. 561-564
         Стаття тільки англійською

Левон О.І.

Institute for Nuclear Research, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(47, Prosp. Nauky, Kyiv 03028, Ukraine; e-mail: levon@kinr.kiev.ua)

Статистичний аналіз енергій 0+ станів в ядрах актинідів

Розділ: Ядра та ядерні реакції
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: Для статистичного аналiзу розподiлу енергiй 0+ станiв
в ядрах актинiдiв використана функцiя розподiлу Бродi. Аналiз виявив промiжний характер експериментальних
спектрiв мiж порядком i хаосом. Цей розподiл виявився рiзним для експериментальних даних i розрахованих в рамках квазiчастинково-фононної моделi.

Ключові слова: 0+ states, Brody distribution, quasiparticle-phonon model.