• Українська
  • English
 
УФЖ 2017, Том. 62, № 7
Поля та елементарні частинки

1
Розпад бозона Хіггса на пару лептонів та фотон і можлива неермітовість взаємодії Юкави
Ковальчук В.А., Корчин О.Ю.
УФЖ 2017, Том. 62, № 7, cтp.553-560
Ядра та ядерні реакції

2
Статистичний аналіз енергій 0+ станів в ядрах актинідів
Левон О.І.
УФЖ 2017, Том. 62, № 7, cтp. 561-564
Атоми і молекули

3
Композиційні сцинтилятори та особливості їх радіаційної стійкості
Креч А.В., Галунов М.З.
УФЖ 2017, Том. 62, № 7, cтp.565-578
Оптика, лазери, квантова електроніка

4
Придушення нелінійного ефекту оптимізацією властивостей волокон у системах з високою швидкістю передачі даних з модулятором-дільником довжин хвиль
Абд Х.Дж., Алмаханна М.С.
УФЖ 2017, Том. 62, № 7, cтp.579-584

5
Волокно кругового перерізу з фотонним кристалом і щілиновидною структурою для виявлення хімічних речовин
Кабір М.Х., Алам Міаха М.Б., Асадуззаман С., Ахмед К.
УФЖ 2017, Том. 62, № 7, cтp.585-589
Плазма і гази

6
Механізм збільшення інтенсивності випромінювання газорозрядної плазми на сумішах парів дийодиду ртуті, ксенону та неону в фіолетово-синьому спектральному діапазоні
Малініна А.О., Шуаібов О.К., Малінін О.М.
УФЖ 2017, Том. 62, № 7, cтp.590-594
М’яка речовина

7
Агрегація наночастинок у рідкому кристалі
Лев В.І.
УФЖ 2017, Том. 62, № 7, cтp.595-600
Тверде тіло

8
Механізм адсорбо-каталітичної активності наноструктурованої поверхні кремнію, легованої кластерами перехідних металів та їх оксидами
В.Г. Литовченко, Т.И. Горбанюк, В.С. Солнцев
УФЖ 2017, Том. 62, № 7, cтp. 601-610

9
Електронні та магнітні характеристики поверхні шпінелі Co3O4 (111) в наближенні GGA + U
Купчак І.М., Серпак Н.Ф.
УФЖ 2017, Том. 62, № 7, cтp.611-620
Наносистеми

10
Модифікація властивостей клатрато/кавітатних комплексів ієрархічної архітектури при їх синтезі в схрещених електричному і світлової хвилі полях
Григорчак І.І., Григорчак О.І., Іващишин Ф.О.
УФЖ 2017, Том. 62, № 7, cтp.621-628
Загальні питання теоретичної фізики

11
Нерелятивістський розгляд шредінгерівських частинок у оберненоквадратичному потенціалі Хеллмана і потенціалі кільцевої форми
Антья А.Д., Ітьєн Е.Е
УФЖ 2017, Том. 62, № 7, cтp.629-644
Астрофізика і космологія

12
До процедури точного пошуку слабкої вузької лінії в рентгенівському спектрі – роль систематики, спричиненої моделюванням континууму
Савченко Д.О., Якубовський Д.А.
УФЖ 2017, Том. 62, № 7, cтp.645-652