• Українська
  • English

< | >

Список № 6 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 6, стp. 506-515
         Стаття тільки англійською

Назаренко А.В.1, Блавацька В.Б.2

1 Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(4-b, Metrologichna Str., Kyiv 03680, Ukraine; e-mail: nazarenko@bitp.kiev.ua)
2 Institute for Condensed Matter Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(1, Svientsitskii Str., Lviv 79011, Ukraine; e-mail: viktoria@icmp.lviv.ua)

Асиметричні хаотичні блукання в одновимірному багатозонному середовищі

Розділ: М’яка речовина
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт: Ми розглядаємо модель хаотичних блукань в одновимiрному середовищi,
сформованому кiлькома зонами скiнченої ширини з фiксованими ймовiрностями переходу. Також
припускається, що переходи до лiвої та правої сусiднiх точок мають нерiвнi ймовiрностi. У неперервнiй межi,
ми аналiтично виводимо функцiю розподiлу ймовiрностi, яка, головним чином, визначається дифузiєю та дрейфом i пертурбативно
враховує поверхневi ефекти мiж зонами. Вона
використовується для обчислення ймовiрностi знаходження частинки у точцi простору-часу та часової залежностi
середньоквадратичного вiдхилення частинки, яке виявляє
перехiдну аномальну дифузiю. Для пiдтвердження нашого
пiдходу, функцiя ймовiрностi порiвнюється з результатами
чисельного моделювання для тризонного середовища.

Ключові слова:  хаотичне блукання, неоднорідне середовище, дифузiя, переміщення.