• Українська
  • English

< | >

Список № 6 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 6, стp. 500-505
         Стаття

Булавін Л.А., Алексєєв О.М., Забашта Ю.Ф., Ковальов К.М., Лазаренко М.М., Ткачов С.Ю.

Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
(Вул. Володимирська, 64/13, Київ 01601; e-mail: kovalovkostya@univ.kiev.ua )

Фазові переходи при дегідратації глюкози

Розділ: М'яка речовина
Оригінал тексту: Український

Абстракт: В iнтервалi температур –180–120C та iнтервалi частот вiд 5–50 кГц дослiджена
дiелектрична проникнiсть системи глюкоза–вода. На основi отриманих даних запро-
поновано фiзичний механiзм дегiдратацiї глюкози. Показано, що дегiдратацiя глюкози
є послiдовнiстю фазових переходiв: переходу “моногiдрат–ангiдрид”, переходу “зв’язана
вода–вiльна вода” з виникненням водяної плiвки на поверхнi системи глюкоза–вода з
подальшим її випаровуванням

Ключові слова: фазовий перехiд, дегiдратацiя, дiелектрична проникнiсть, глюкоза.