• Українська
  • English

< | >

Список № 6 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 6, стp. 479-486
         Стаття

Старков В.М., Борщ А.О. Ганджа І.С., Томчук П.М.

Iнститут фiзики НАН України
(Просп. Науки, 46, Київ 03028; e-mail: starkov@iop.kiev.ua)

Приклади правдоподібної інтерпретації результатів експериментальних досліджень

Розділ: Оптика, лазери, квантова електроніка
Оригінал тексту:  Український

Абстракт: На основi строгої математичної теорiї iнтерпретацiї експериментальних даних розглянутi приклади правдоподiбної (але невiрної) iнтерпретацiї остаточних експерименальних дослiджень. Показано, що апаратнi похибки можуть суттєво впливати на
результати вимiрювань величин оптичного експерименту. Проведений нами аналiз доводить, що iгнорування цього факту може призвести до помилкових висновкiв щодо
фiзичної сутi розглянутих оптичних явищ.

Ключові слова: : оптичний експеримент, апаратнi похибки, некоректно поставленi задачi, метод регуляризацiї.