• Українська
  • English

< | >

Список № 6 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 6, стp. 471-478
         Стаття

Давидовська О.І., Денисов В.Ю., Нестеров В.О.

Iнститут ядерних дослiджень НАН України
(Просп. Науки, 47, Київ 03680; e-mail: denisov@kinr.kiev.ua)

Ефективний ядерно-ядерний потенціал з урахуванням внеску кінетичної енергії нуклонів та перерізи пружного розсіяння і підбар’єрного злиття

Розділ: Ядра та ядерні реакції
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: Детально обговорюється мiкроскопiчнiй пiдхiд подвiйної
згортки для розрахунку ядерно-ядерної взаємодiї. Побудовано потенцiали ядерно-ядерної взаємодiї для системи
16O + 208Pb з урахуванням та без урахування внеску кiнетичної енергiї нуклонiв у ядрах, розраховано перерiзи пружного
розсiяння та пiдбар’єрного злиття. Показано, що експериментальнi значення перерiзiв пружного розсiяння та
пiдбар’єрного злиття добре описуються з урахуванням внеску кiнетичної енергiї нуклонiв.

Ключові слова: ядро, потенцiал взаємодiї, густина розподiлу нуклонiв, перерiз злиття, кiнетична енергiя, пружне розсiяння.