• Українська
  • English

< | >

Список № 6 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 6, стp. 536-541
         Стаття тільки англійською

Кузьмичов В.Є., Кузьмичов В.В.

Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(14-b, Metrolohichna Str., Kiev 03680, Ukraine; e-mail: vkuzmichev@bitp.kiev.ua)

Поведінка гравітаційної системи в епоху, близьку до планківської

Розділ: Астрофізика і космологія
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт: Дослiджено еволюцiю квантової гравiтацiйної системи
(КГС) з максимально-симетричною геометрiєю в епоху,
близьку до планкiвської. Вектор стану КГС задовольняє
систему хвильових рiвнянь, якi описують еволюцiю квантової системи у часi в просторi квантових полiв. Показано, що
для стрiли часу, спрямованої з минулого в майбутнє, вектор
стану описує КГС, яка стискається для вiд’ємних значень
космiчного масштабного фактора та розширюється для його додатних значень. Обчислено розподiл iнтенсивностi
матерiї для двох моделей, що допускають точний розв’язок, а
саме для просторово замкненої та плоскої КГС, якi утворенi
пилом та випромiнюванням. Наведенi аналогiї з вiдомими
явищами з квантової механiки та оптики.

Ключові слова: квантова гравiтацiя, квантова геометродинаміка, космологія.