• Українська
  • English

< | >

Список № 6 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 6, стp. 536-541
         Стаття тільки англійською

Чанял Б.С.

Department of Physics, G.B. Pant University of Agriculture & Technology
(Pantnagar-263145, Uttarakhand, India; e-mail: bcchanyal@gbpuat.ac.in)

Повний набір законів збереження для діонів в алгебрі Кліффорда октоніонів

Розділ: Загальні питання теоретичної фізики
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт: Алгебра Клiффорда октонiонiв (або просто дуальна алгебра октонiонiв) – це вища
гiперкомплексна алгебра над дiйсним полем з коефiцiєнтом Клiффорда (e). Алгебру застосовано для опису узгодженої теорiї узагальненого
електромагнетизму i його законiв збереження для дiонiв. Описано властивiсть симетрiй Лоренц iнварiантностi i вiдповiднi
закони збереження для дiонiв. Вивчено збереження масиенергiї, лiнiйного iмпульсу i кутового моменту для чотиривимiрних дiонiв.
Для узагальнених електромагнiтних полiв
доведено теорему роботи-енергiї i теорему лiнiйного iмпульсу, що вiдповiдають скалярнiй i векторнiй компонентам дiонiв, вiдповiдно.
Побудовано дуальну октонiонну форму закона збереження для лiнiйного iмпульсу, що являє аналог
теореми вирiала в механiцi.

Ключові слова: дуальний октонiон, діони, кутовий момент, закони збереження, теорема вирiала.