• Українська
  • English
 
УФЖ 2017, Том. 62, № 6
Ядра та ядерні реакції

1
Мікроскопічний опис ядер 8Li та 8B в рамках трикластерної моделі
Василевський В.С., Такібаєв Н.Ж., Дуйсенбай А.Д.
УФЖ 2017, Том. 62, № 6, cтp.459-470

2
Ефективний ядерно-ядерний потенціал з урахуванням внеску кінетичної енергії нуклонів та перерізи пружного розсіяння і підбар’єрного злиття
Давидовська О.І., Денисов В.Ю., Нестеров В.О.
УФЖ 2017, Том. 62, № 6, cтp. 471-478
Оптика, лазери, квантова електроніка

3
Приклади правдоподібної інтерпретації результатів експериментальних досліджень
Старков В.М., Борщ А.О. Ганджа І.С., Томчук П.М.
УФЖ 2017, Том. 62, № 6, cтp.479-486
Плазма і гази

4
Час життя електронів у щільній плазмі
Федорович О.А., Войтенко Л.М.
УФЖ 2017, Том. 62, № 6, cтp.487-492

5
Вплив скінченого радіуса Лармора на дифузію частинок у зовнішніх полях
Черняк О.М., Засенко В.І.
УФЖ 2017, Том. 62, № 6, cтp.493-499
М’яка речовина

6
Фазові переходи при дегідратації глюкози
Булавін Л.А., Алексєєв О.М., Забашта Ю.Ф., Ковальов К.М., Лазаренко М.М., Ткачов С.Ю.
УФЖ 2017, Том. 62, № 6, cтp.500-505

7
Асиметричні хаотичні блукання в одновимірному багатозонному середовищі
Назаренко А.В., Блавацька В.Б.
УФЖ 2017, Том. 62, № 6, cтp.506-515
Тверде тіло

8
Розрахунок струму Джозефсона у двобар’єрному тунельному контакті
Шигорін П.П., Свідзинський А.В., Матер’ян І.О.
УФЖ 2017, Том. 62, № 6, cтp. 516-522
Наносистеми

9
Провідні наностержні в АПВ плівках, зумовлені трансформацією вуглецю
Євтух А., Литовченко В., Стріха М., Курчак А., Ілмазогли O., Хартнагел Г.
УФЖ 2017, Том. 62, № 6, cтp.523-529
Загальні питання теоретичної фізики

10
Конденсація ґраткового газу та її зв’язок з розбіжністю віріальних розкладів за степенями активності
Ушкац М.В., Булавін Л.А., Сисоєв В.М., Ушкац С.Ю.
УФЖ 2017, Том. 62, № 6, cтp.530-535

11
Повний набір законів збереження для діонів в алгебрі Кліффорда октоніонів
Чанял Б.С.
УФЖ 2017, Том. 62, № 6, cтp.536-541
Астрофізика і космологія

12
Поведінка гравітаційної системи в епоху, близьку до планківської
Кузьмичов В.Є., Кузьмичов В.В.
УФЖ 2017, Том. 62, № 6, cтp.542-550