• Українська
  • English

< | >

Список № 4 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 4, стp. 343-348
         Стаття

Васюта В.М., Ткачук В.М.

Кафедра теоретичної фiзики, Львiвський нацiональний унiверситет iменi I. Франка
(Вул. Драгоманова, 12, Львiв 79005; e-mail: waswasiuta@gmail.com, voltkachuk@gmail.com)

Обернено квадратичний потенціал у просторі зі спіновою некомутативністю координат

Розділ: Загальні питання теоретичної фізики
Оригінал тексту:  Український

Абстракт: Розглянуто притягальний обернено квадратичний потенцiал у просторi зi спiновою некомутативнiстю координат. Показано, що для такого потенцiалу ефективна потенцiальна, а отже i повна, енергiя обмежена знизу. За допомогою варiацiйного методу знайдено верхню границю енергiї основного стану, яка для достатньо великих констант зв’язку є вiд’ємною. Таким чином доведено, що замiсть падiння на притягальний центр в комутативному просторi, в обернено квадратичному потенцiалi в просторi зi спiновою некомутативнiстю утворюються стацiонарнi рiвнi.

Ключові слова: обернено квадратичний потенцiал, некомутативнiсть.