• Українська
  • English

< | >

Список № 4 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 4, стp. 326-334
         Стаття тільки англійською

Морозовська Г.М.1,2, Глинчук М.Д.3, Вареник О.В.1, Удод О.3, Щербаков К.М.2, Калінін С.В.4

1 Institute of Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(46, Prosp. Nauky, Kyiv 03028, Ukraine)
2 Taras Shevchenko Kiev National University, Physical Faculty, Chair of Theoretical Physics
(4e, Prosp. Academician Glushkov, Kyiv 03022, Ukraine)
3 I. Frantsevich Institute for Problems of Materials Science, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(3, Krizanovskogo Str., Kyiv 03142, Ukraine)
4 Center for Nanophase Materials Sciences, Oak Ridge National Laboratory
(Oak Ridge, TN 37831)

Вплив флексоелекричного ефекту на гістерезисну динаміку локального електромеханічного відгуку напівпровідників з іонно-електронною провідністю

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт: Сильний зв’язок мiж електрохiмiчними потенцiалами, концентрацiєю електронiв, iонiв i деформацiй, зпричинених флексоефектом є поширеною ознакою напiвпровiдникiв з iонно-електронною провiднiстю – матерiалiв, якi вибирають для пристроїв, починаючи вiд елементiв опору та пам’ятi i до iонних батарей i паливних елементiв. В статтi аналiзуються вiдповiднi механiзми, якi регулюють змiни концентрата змiщення (розширення Вегарда, деформацiйний потенцiал i флексоефект). Цiкаво, що внесок флексоелектричного зв’язку в локальне змiщення поверхнi напiвпровiдникiв є складним i динамiчним ефектом, який може призвести до рiзкої змiни механiчного вiдгуку, залежно вiд значень флексоелектричних коефiцiєнтiв i iнших зовнiшнiх умов. Чисельне моделювання показало, що вплив флексоелектричного ефекту на механiчний вiдгук може змiнюватися вiд простого, до появи додаткової деформацiї, що призводить до порiвняно невеликої змiни форми петлi гiстерезису i змiни орiєнтацiї, i до появи складних скручених петель гiстерезису.

Ключові слова:  флексоефект, mixed ionic-electronic moderate conductors, thin films, nanoparticles, electrochemical strain microscopy