• Українська
  • English

< | >

Список № 4 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 4, стp. 311-317
         Стаття тільки англійською

Моісеєнко В.Є., Лозін А.В., Козуля М.М., Міронов Ю.К., Романов В.С., Коновалов В.Г., Шаповал А.Н.

Institute of Plasma Physics,
National Scientific Center “Kharkiv Institute of Physics and Technology”
(1, Akademichna Str., Kharkiv 61108, Ukraine; e-mail: mikekozulya@kipt.kharkov.ua)

Альфвенівський нагрів плазми в стеллараторі Ураган-2М

Розділ: Плазма і гази
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: Нова антена колiнвального типу успiшно застосовується в експериментах на Ураганi-2М. Вона створює та нагрiває плазму на частотах, нижчих за iонно-циклотронну частоту. Антена створює “гарячий” розряд лише на декiлька мiллiсекунд, який згасає разом з сильним потоком домiшок у плазму. Дослiджено радiальнi профiлi оптичного випромiнювання OV та CV. Обидва профiлi впалi, особливо профiль OV. Це може бути пояснено вигорянням iонiв O4+ i C4+ та їхнiм переходом до станiв iонiзацiї O5+ i C5+ поблизу магнiтної вiсi. Оптимiзацiя магнiтного поля й альфвенiвський нагрiв дозволили досягти вигоряння легких домiшок до початку деградацiї розряду. Було проведено експерименти щодо пiдтримки концепцiї гiбридного реактора на основi стелларатора. Стеллараторно-пробкотроний гiбрид моделюється вимкненням однiєї котушки тороїдального поля Урагана-2М. Таким чином створюється вбудований пробкотрон зi зниженим магнiтним полем. Плазма успiшно створюється та утримується в такiй комбiнованiй пастцi.

Ключові слова: radio frequency heating, стелларатор, пробкотроний гiбрид