• Українська
  • English

< | >

Список № 4 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 4, стp. 306-310
         Стаття

Чередниченко Т.М.1, Гаркушa І.Є.1, Махлай В.О.1, Соляков Д.Г.1, Петров Ю.В.1, Чеботарев В.В.1, Ладигінa M.С.1, Mарченкo A.K.1, Стальцов В.В.1, Єлисеев Д.В.1, Асташинський В.М.2, Ананін С.І. 2

1 Iнститут фiзики плазми, ННЦ ХФТI
(Вул. Академiчна, 1, Харкiв 61108; e-mail: cherednichenko@kipt.kharkov.ua)
2 Iнститут тепло-i масообмiну iм. О.В. Ликова НАН Бiлорусiї
(Мiнськ, Бiлорусiя)

Формування області компресії в плазмовому потоці МПК за різних початкових умов

Розділ: Плазма і гази
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Проаналiзованi властивостi зони компресiї у самостиснених плазмових потоках, якi генеруються магнiтоплазмовим компресором (МПК). Основна увага придiлялася виявленню залежностей основних параметрiв плазми в потоках плазми, що стискаються, вiд початкових умов. Експериментально показано, що зменшення початкової концентрацiї робочого газу веде до збiльшення густини плазми в зонi компресiї. Проведено детальне дослiдження просторових розподiлiв струмiв, що протiкають в плазмових потоках, за рiзних початкових концентрацiй робочої речовини в каналi МПК. Встановлено, що зменшення початкової концентрацiї, в рамках даних експериментiв, веде до витiснення струму iз зони компресiї.

Ключові слова: плазмодинамiка, магнiтоплазмовий компресор, зона компресiї.