• Українська
  • English

< | >

Список № 4 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 4, стp. 285-293
         Стаття

Желтоножський В.О., Саврасов А.М., Солодовник К.М., Плюйко В.А.,Горбаченко О.М., Давидовська О.I. 1

1 Iнститут ядерних дослiджень НАН України
(Просп. Науки, 47, Київ 03680; e-mail: zhelton@kinr.kiev.ua)
2 Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
(Вул. Володимирська, 60, Київ 01033)

Ізомерні відношення та середні кутові моменти первинних фрагментів 97Nb при фотоподілі 235U та 238U

Розділ: Ядра та ядерні реакції
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: Вимiряно iзомернi вiдношення виходу 97Nb при фотоподiлi ядер 235U та238U гальмiвним випромiнюванням з граничними енергiями 10,5, 12,0 та 18,0 МеВ. Визначенi середнi кутовi моменти первинних фрагментiв фотоподiлу за допомогою узагальненої статистичної моделi Хьюзенга–Ванденбоша iз використанням кодiв TALYS 1.6 та EMPIRE 3.2.

Ключові слова:  фотоподiл, iзомернi вiдношення, середнi кутовi моменти фрагментiв подiлу.