• Українська
  • English
 
УФЖ 2017, Том. 62, № 4
Ядра та ядерні реакції

1
Ізомерні відношення та середні кутові моменти первинних фрагментів 97Nb при фотоподілі 235U та 238U
Желтоножський В.О., Саврасов А.М., Солодовник К.М., Плюйко В.А.,Горбаченко О.М., Давидовська О.I.
УФЖ 2017, Том. 62, № 4, cтp.285-293
Атоми і молекули

2
Механізм димеризації віологенів у рідкокристалічному середовищі
Бордюг Г.Б.
УФЖ 2017, Том. 62, № 4, cтp. 294-298
Оптика, лазери, квантова електроніка

3
Застосування узагальненого коефіцієнта поглинання для врахування ефектів Допплера та віддачі
Сіжук А.С., Єжов С.М.
УФЖ 2017, Том. 62, № 4, cтp.299-305
Плазма і гази

4
Формування області компресії в плазмовому потоці МПК за різних початкових умов
Чередниченко Т.М., Гаркушa І.Є., Махлай В.О., Соляков Д.Г., Петров Ю.В., ,Чеботарев В.В., Ладигінa M.С., Mарченкo A.K., Стальцов В.В., Єлисеев Д.В., Асташинський В.М., Ананін С.І.
УФЖ 2017, Том. 62, № 4, cтp.306-310

5
Альфвенівський нагрів плазми в стеллараторі Ураган-2М
Моісеєнко В.Є., Лозін А.В., Козуля М.М., Міронов Ю.К., Романов В.С., Коновалов В.Г., Шаповал А.Н.
УФЖ 2017, Том. 62, № 4, cтp.311-317
Тверде тіло

6
Фізичні властивості кремнієвих сенсорних структур з фотоелектричним принципом перетворення на основі “глибокого” p–n-переходу
Козинець О.В., Литвиненк C.В., Скришевськи В.А.
УФЖ 2017, Том. 62, № 4, cтp.318-325

7
Вплив флексоелекричного ефекту на гістерезисну динаміку локального електромеханічного відгуку напівпровідників з іонно-електронною провідністю
Морозовська Г.М., Глинчук М.Д., Вареник О.В., Удод О., Щербаков К.М., Калінін С.В.
УФЖ 2017, Том. 62, № 4, cтp.326-334
Наносистеми

8
Мінізонна електропровідність у надґратках сферичних квантових точок гетеросистеми InAs/GaAs
Бойчук В.І., Білинський І.В., Пазюк Р.І.
УФЖ 2017, Том. 62, № 4, cтp. 335-342
Загальні питання теоретичної фізики

9
Обернено квадратичний потенціал у просторі зі спіновою некомутативністю координат
Васюта В.М., Ткачук В.М.
УФЖ 2017, Том. 62, № 4, cтp.343-348

10
Диференційне рівняння четвертого порядку для двостадійного абсорбуючого ланцюга Маркова із стохастичною ймовірністю прямого переходу
Тесленко В.І.
УФЖ 2017, Том. 62, № 4, cтp.349-361