• Українська
  • English

< | >

Список № 3 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 3, стp. 255-261
         Стаття

Пелещак Р.М., Сенета М.Я.

Дрогобицький державний педагогiчний унiверситет iменi Iвана Франка
(Вул. I. Франка, 24, Дрогобич 82100; e-mail: marsen18@i.ua)

Закон дисперсії та ширина поверхневої акустичної моди в залежності від концентрації адсорбованих атомів

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту:  Український

Абстракт: У межах моделi взаємодiї адатомiв з самоузгодженою акустичною квазiрелеєвською хвилею в довгохвильовому наближеннi з урахуванням сил дзеркального зображення та нелокальної пружної взаємодiї адсорбованого атома з атомами матрицi знайдено закон дисперсiї поверхневих пружних акустичних хвиль i ширину поверхневої акустичної моди в залежностi вiд концентрацiї адсорбованих атомiв.

Ключові слова: деформацiйний потенцiал, адатоми, нелокальна пружна взаємодiя, сили дзеркального зображення, ширина поверхневої акустичної моди.