• Українська
  • English

< | >

Список № 3 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 3, стp. 248-254
         Стаття

Голованова В.В., Назарчук Б.В., Семенов А.К., Постний О.В., Голованов В.В.

Центр Iнновацiйних Технологiй,
Пiвденноукраїнський нацiональний педагогiчний унiверситет iм. К.Д. Ушинського
(Вул. Старопортофранкiвська, 26, 65020 Одеса; e-mail: sealolablue@yahoo.com)

Особливості детектування відновлювальних газів сенсорами на основі In2O3 i SnO2 у вологій атмосфері

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту:  Український

Абстракт: В роботi дослiджена взаємодiя газових сенсорiв на основi дiоксиду олова (SnO2) та оксиду iндiю (In2O3) з чадним газом (CO) i метаном (CH4), у вологiй атмосферi. Показано, що наявнiсть вологи чинить сильний вплив на провiднiсть сенсорiв, а також на кореляцiю мiж його чутливiстю та каталiтичною активнiстю, причому цi результати є спiльними для рiзних оксидiв та вiдновлювальних газiв. В роботi запропоновано механiзм взаємодiї газiв-вiдновникiв з поверхнями оксидiв у вологiй атмосферi. В результатi теоретичних розрахункiв, що були виконанi на основi теорiї функцiонала електронної густини (DFT), на поверхнi оксидiв видiленi гiдроксильнi групи двох типiв, якi по-рiзному впливають на провiднiсть та чутливiсть сенсора при його взаємодiї з вiдновлювальними газами. Запропонована модель знаходить експериментальне пiдтвердження при сумiсному вимiрi каталiтичної активностi та чутливостi, що проводились для розглянутих оксидiв.

Ключові слова: газовi сенсори, дiоксид олова, оксид iндiю, метан, чадний газ, волога, каталiтична активнiть, DFT.