• Українська
  • English

< | >

Список № 3 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 3, стp. 229-238
         Стаття тільки англійською

Колодницька Р.В., Москвін П.П., Скуратівський С.І., Сироїд Є.С.

Zhytomyr State Technological University
(103, Chernyakhovskyi Str., Zhytomyr 10005, Ukraine; e-mail: moskvin_pp@mail.ru)

Вплив термодинамічних властивостей розпилюваної рідини на параметри крапельно-повітряних сумішей в рамках моделі максимуму ентропії

Розділ: М'яка речовина
Оригінал тексту: Український

Абстракт: У межах методу максимуму ентропiї проаналiзовано вплив термодинамiчних властивостей рiдини, що розпилюється, на функцiї розподiлу крапель за їхнiми розмiрами та швидкостями рухiв у крапельно-повiтрянiй системi. Розрахунки спiвставляються з експериментами з розпиленням дизельного палива та його сумiшей з рiпаковою олiєю. Встановлено вплив термодинамiчних властивостей розпиленої рiдини на кiнцевий стан крапельно-повiтряної сумiшi.

Ключові слова:  maximum entropy method, droplet-air and disperse systems, droplet distribution functions, biofuel.