• Українська
  • English

< | >

Список № 3 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 3, стp. 212-214
         Стаття тільки англійською

Трофименко М.Ю.1, Асланов С.К.1, Драган Г.С.1, Смоляр В.П.2

1 I.I. Mechnikov Odessa National University
(2, Dvoryanskaya Str., Odessa 65082, Ukraine; e-mail: trofimenko_mikhail@ukr.net)
2 Odessa National Polytechnic University
(1, Shevchenko Ave., Odessa 65044, Ukraine; e-mail: vladimirsmolyar@ukr.net)

Нормальна складова швидкості горіння газового факела

Розділ: Плазма і гази
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: Дослiджено горiння вiдкритого факела вуглеводневого палива у повiтрянiй атмосферi. Запропоновано методику визначення нормальної складової швидкостi горiння видiлених локальних об’ємiв факела. Показано, що розподiл швидкостей уздовж факела полум’я (внутрiшнього конуса) виявляє структуру факела та її змiну в залежностi вiд спiввiдношення окисник–паливо у початковiй пальнiй сумiшi.

Ключові слова: burning, hydrocarbon flames, normal component of the flame speed, local slices, flame structure.