• Українська
  • English

< | >

Список № 3 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 3, стp. 200-205
         Стаття тільки англійською

Сіжук А.С.1, Єжов С.М. 2

1 Department of Radiophysics, Taras Shevchenko National University of Kyiv
(4-g, Academician Glushkov Ave., Kyiv 03022, Ukraine; e-mail: andrii.sizhuk@gmail.com)
2 Faculty of Physics, Taras Shevchenko National University of Kyiv
(2, Building 1, Academician Glushkov Ave., Kyiv 03022, Ukraine)

Узагальнення коефіцієнта поглинання для газу атомів у зв’язаних станах

Розділ: Оптика, лазери, квантова електроніка
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: У данiй роботi наведено приклад побудови коефiцiєнта поглинання в термiнах квантової оптики. Розроблена методика обчислення враховує квантування електромагнiтного поля, просторовi ступенi вiльностi атомiв, ефект Допплера, та парну взаємодiю мiж частинками. Показано, що в основi квантово-оптичного формулювання коефiцiєнта поглинання може лежати комутацiйне спiввiдношення мiж операторами електричного поля та iнтенсивностi. Показано, що нелiнiйна залежнiсть коефiцiєнта поглинання вiд атомної концентрацiї, навiть у випадку нехтування бiнарною взаємодiєю, може бути пояснена цiлком визначеним типом квантово-оптичних колективних ефектiв.

Ключові слова: