• Українська
  • English

< | >

Список № 3 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 3, стp. 193-199
         Стаття

Літвінов В.О.1, Оксенюк І.І.1, Шевченко Д.І.1, Коппе В.Т.1, Бобков В.В.1, Чорноус В.М.2

1 Харкiвський нацiональний унiверситет iменi В.Н. Каразiна
(Просп. Курчатова, 31, Харкiв 61108; e-mail: plip@meta.ua)
2 Iвано-Франкiвський нацiональний технiчний унiверситет нафти i газу
(Вул. Карпатська, 15, Iвано-Франкiвськ)

ВІМС дослідження поверхні гідридоутворюючого сплаву TiFe

Розділ: Атоми і молекули
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Методом вторинної iонної мас-спектрометрiї проведено дослiдження поверхнi зразкiв сплаву-накопичувача водню TiFe. Показано, що навiть пiсля вiдпалу в вакуумi i очищення iонним пучком значна частина поверхнi зразкiв покрита об’ємним шаром оксидiв, гiдридiв, гiдрооксидiв i карбiдiв. Наявнiсть такого шару необхiдно враховувати при розглядi питань, пов’язаних з кiнетичними параметрами процесiв гiдридоутворення.

Ключові слова: