• Українська
  • English
 
УФЖ 2017, Том. 62, № 3
Атоми і молекули

1
ВІМС дослідження поверхні гідридоутворюючого сплаву TiFe
Літвінов В.О., Оксенюк І.І., Шевченко Д.І., Коппе В.Т., Бобков В.В., Чорноус В.М.
УФЖ 2017, Том. 62, № 3, cтp.193-199
Оптика, лазери, квантова електроніка

2
Узагальнення коефіцієнта поглинання для газу атомів у зв’язаних станах
Сіжук А.С., Єжов С.М.
УФЖ 2017, Том. 62, № 3, cтp. 200-205
Плазма і гази

3
Спектроскопічні дослідження плазми високочастотного розряду при плазмохімічному травленні епітаксіальних структур нітриду галію
Гладковський В.В., Федорович О.А.
УФЖ 2017, Том. 62, № 3, cтp.206-211

4
Нормальна складова швидкості горіння газового факела
Трофименко М.Ю., Асланов С.К., Драган Г.С., Смоляр В.П.
УФЖ 2017, Том. 62, № 3, cтp.212-214

5
Аналіз по¬тенціальної енергії системи взаємодіючих частинок, упорядкованих у ґратку Браве
Лев Б.І., Тимчишин В.Б., Загородній А.Г.
УФЖ 2017, Том. 62, № 3, cтp.215-228
М’яка речовина

6
Вплив термодинамічних властивостей розпилюваної рідини на параметри крапельно-повітряних сумішей в рамках моделі максимуму ентропії
Колодницька Р.В., Москвін П.П., Скуратівський С.І., Сироїд Є.С.
УФЖ 2017, Том. 62, № 3, cтp.229-238

7
Особливості зміни з часом електричних властивостей розчинів полівінілового спирту у диметилсульфоксиді
Хорольський О.В., Руденко О.П., Займак О.М.
УФЖ 2017, Том. 62, № 3, cтp.239-247
Тверде тіло

8
Особливості детектування відновлювальних газів сенсорами на основі In2O3 i SnO2 у вологій атмосфері
Голованова В.В., Назарчук Б.В., Семенов А.К., Постний О.В., Голованов В.В.
УФЖ 2017, Том. 62, № 3, cтp. 248-254

9
Закон дисперсії та ширина поверхневої акустичної моди в залежності від концентрації адсорбованих атомів
Пелещак Р.М., Сенета М.Я.
УФЖ 2017, Том. 62, № 3, cтp.255-261
Загальні питання теоретичної фізики

10
Розв’язання рівняння Ліпмана–Швінгера для парціальної матриці переходу з відштовхувальною кулонівською взаємодією
Харченко В.Ф.
УФЖ 2017, Том. 62, № 3, cтp.262-269
Нелінійні процеси

11
Особливі риси інтеґровної нелінійної системи Шрьодінґера на стьожці трикутної ґратки
Вахненко О.О.
УФЖ 2017, Том. 62, № 3, cтp.270-281