• Українська
  • English

< | >

Список № 1 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 1, стp. 152-158
         Стаття тільки англійською

Худер Х.Х.1, Хасан А.К.1, Шаррад Ф.І.2

1 Department of Physics, Faculty of Education for Girls, University of Kufa
(31001 Najaf, Iraq; e-mail: fadhil.altaie@gmail.com)
2 Department of Physics, College of Science, University of Kerbala
(56001 Karbala, Iraq; e-mail: fadhil.altaie@gmail.com)

Розрахунок рівнів енергії, імовірностей переходу, поверхонь потенціальної енергії для парно-парних 120–126Xe ізотопів

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту:  Український

Абстракт: У моделi взаємодiючих бозонiв розраховано рiвнi енергiї, ймовiрностi переходiв B(E2) i поверхнi потенцiальної енергiї деяких парних 120–126Xe iзотопiв у хорошiй вiдповiдностi до експериментальних даних. Поверхня потенцiальної енергiї як одна з характеристик ядра визначає кiнцеву форму ядер. Контурний графiк поверхонь потенцiальної енергiї показує, що 120–126Xe ядра деформованi i нестабiльнi до -розпадiв.

Ключові слова: IBM-1, рiвнi енергiї, B(E2) переходи, потенцiальної енергiї поверхнi, Xe iзотопи.