• Українська
  • English

< | >

Список № 1 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 1, стp. 140-145
         Стаття тільки англійською

Гемечу Н., Сенбета Т., Месфін Б., Мальнєв В.М.

Addis Ababa University, Department of Physics
(P. O. Box 1176, Addis Ababa, Ethiopia; e-mail: ngjourn@gmail.com)

Термолюмінесценція квантових точок кремнію в моделі дві пастки–один центр рекомбінації

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт: Запропоновано модель кiнетики першого i довiльного порядкiв термолюмiнесценцiї (ТЛ) квантових точок кремнiю, що включає один центр рекомбiнацiї i два рiзних електронних рiвня пасток нижче краю зони провiдностi. Кiнетичнi рiвняння для кожного рiвня дозволяють чисельно моделювати залежнiсть концентрацiї електронiв у пастках i iнтенсивностi ТЛ вiд температури для квантових точок 2–8 нм у дiаметрi. Показано, що iнтенсивнiсть зростає при зменшеннi дiаметра точок, тобто, ефект квантового утримування збiльшує швидкiсть радiацiйної рекомбiнацiї. Два пiка iнтенсивностi вiдповiдають двом рiзним електронним рiвням. Зi збiльшенням розмiру точок пiки, вiдповiднi самому глибокому рiвню, зсуваються до областi великих температур. Розраховано змiну концентрацiї електронiв у пастках, i цей результат вiдповiдає експериментальним даним по ТЛ тлiючого розряду.

Ключові слова: : термолюмiнесценцiя, квантові точки, радiацiйна рекомбiнацiя, retrapping.