• Українська
  • English

< | >

Список № 1 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 1, стp. 123-131
         Стаття тільки англійською

Вакарчук І.О., Паночко Г.

1 Department for Theoretical Physics, Ivan Franko National University of Lviv (12, Dragomanov Str., 79005 Lviv, Ukraine) 2 College of Natural Sciences, Ivan Franko National University of Lviv (107, Tarnavs’kyi Str., Lviv, Ukraine; e-mail: gpanochko@gmail.com)

Ефективна маса домішкового атома в бозе-рідині з деформованою алгеброю Гайзенберга

Розділ: М'яка речовина
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: В роботi розглянуто рух домiшки 3He в бозе-рiдинi. Особливiстю використаного нами пiдходу є врахування багато-частинкових кореляцiй мiж атомами рiдини деформованою алгеброю Гайзенберга. В ролi узагальнених координат вибрано колективнi змiннi, що є коефiцiєнтами Фур’є флуктуацiї густини бозе-частинок. Хвильову функцiю системи в нульовому наближеннi описуємо добутком хвильової функцiї рiдкого гелiю-4 на мовi деформованих комутацiйних спiввiдношень мiж узагальненими координатами i спряженими iмпульсами та плоскою хвилею домiшкового атома. Вважаючи бозон-домiшкову взаємодiю малим збуренням, знайдено поправки до енергiї основного стану системи “бозе-рiдина плюс домiшка”, а також обчислено ефективну масу домiшкового атома 3He.

Ключові слова: бозе-рiдина, деформованою алгеброю Гайзенберга, ефективна маса.