• Українська
  • English

< | >

Список № 1 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 1, стp. 118-122
         Стаття тільки англійською

Мудрий С.І., Литвин М.А.

Львiвський нацiональний унiверситет iм. Iвана Франка
(Вул. Кирила i Мифодiя, 8, Львiв 79005; e-mail: mishko.litvin@gmail.com)

Вплив малих концентрацій нікелю на поверхневий натяг та густину індію

Розділ: М'яка речовина
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Методом лежачої краплi дослiджено густину та поверхневий натяг збагачених iндiєм розплавiв системи нiкель–iндiй з рiзним вмiстом нiкелю в межах 0–15 ат.%. Отримано аналiтичнi вирази для температурних залежностей густини та коефiцiєнта поверхневого натягу. Виявлено аномалiї на концентрацiйних залежностях густини та поверхневого натягу, причиною яких припускаються структурнi мiкронеоднорiдностi як на поверхнi, так i в об’ємi розплавiв.

Ключові слова: густина, поверхневий натяг, розплави Ni–In, кластерна структура.