• Українська
  • English

< | >

Список № 1 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 1, стp. 112-117
         Стаття тільки англійською

Плутенко Д.О.1,2, Васнєцов М.В.1

1 Institute of Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(46, Prosp. Nauky, Kyiv 03028, Ukraine)
2 Physical Engineering Teaching Research Center of Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(36, Academician Vernadsky Prosp., Kyiv 03680, Ukraine; e-mail: dmplutenko@gmail.com)

Симетрія розсіяного на сферичній частинці світла та фазовий зсув, індукований її трансляцією

Розділ: Оптика, лазери, квантова електроніка
Оригінал тексту:  Український

Абстракт: Розглядається дифракцiя плоскої хвилi, а також суперпозицiя розсiяння вiд двух зустрiчних ортогонально поляризованих плоских хвиль на сферичнiй частинцi. Обговорюється вплив трансляцiї частинки на комплексну амплiтуду поля в дальнiй зонi хвилi розсiяння. Показана можливiсть вибору симетричних вiдносно один одного напрямiв спостереження, для яких фазовий зсув розсiяної хвилi залежить тiльки вiд координати частинки. Всi висновки носять загальний характер, оскiльки заснованi лише на мiркуваннях симетрiї. Результати можуть бути кориснi для розробки нового методу детектування положення частинки з високою чутливiстю та швидкодiєю.

Ключові слова: : Mie theory, розсiяння світла, симетрія, particle position detector.