• Українська
  • English

< | >

Список № 1 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 1, стp. 106-111
         Стаття тільки англійською

Уваров В.М.1, Уваров М.В.1, Беспалов С.А.2, Немошкаленко М.В. 1

1 Iнститут металофiзики iм. Г.В. Курдюмова НАН України
(Бульв. Акад. Вернадського, 36, Київ 03680; e-mail: uvarov@imp.kiev.ua)
2 Президiя НАН України
(Вул. Володимирська, 54, Київ-30 01601)

Атомне розупорядкування та електронна будова сплаву Хойслера CoTiSb

Розділ: Атоми і молекули
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: За допомогою лiнiйного методу приєднаних плоских хвиль (ЛППХ) виявлено роль де- яких структурних типiв сплаву CoTiSb у формуваннi його енергетичних, просторових, спектральних i спiнових характеристик. Встановлено, що його основний стан з найбiльшим значенням когезiйної енергiї реалiзується у разi розташування атомiв i вакансiй, характерного для С1ba-фази. Перехiд до L21a -, B2c -фаз з iншим положен- ням компонентiв сплаву в його кристалiчнiй ґратцi супроводжується виникненням енергетично високозбуджених метастабiльних станiв. Сполука CoTiSb в основному станi є немагнiтним iзолятором, метастабiльнi фази перетворюються на метали з спiн-поляризованими електронними станами i магнiтними моментами, локалiзованими переважно на атомах кобальту.

Ключові слова:  зоннi розрахунки, рентгеноелектроннi спектри, спiнтронiка.