• Українська
  • English

< | Наступна стаття >

Список № 1 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 1, стp. 184-190
         Стаття

Роде Г.Г.

Iнститут фiзики НАН України
(Просп. Науки, 46, Київ 03680; e-mail: ifanrode@gmail.com)

Перенос похибок та середніх вимірів фізичної величини для елементарних функцій x2 та x

Розділ: Методика фізичного експерименту
Оригінал тексту:  Український

Абстракт: Отриманi “правила переносу похибки та середнього” однiєї вимiрюваної фiзичної вели- чини на iншу, пов’язану з нею функцiйним зв’язком x2 або x. В цi правила по природi закладена вагова схема Гауса. Тому вони мають добре працювати в рамках реальної вагової схеми Гауса з дискретними даними реального фiзичного дослiдження (з “вибiрками”). Аналiтична форма, в якiй представленi згаданi правила (“аналiтичнi правила переносу”), а також їх точний характер дозволяє cпростити i прискорити процедуру обробки й аналiзу експериментальних даних.

Ключові слова: перенос похибок, перенос вiдхилень, перенос помилок.