• Українська
  • English

< | >

Список № 1 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 1, стp. 172-183
         Стаття

Прикарпатський А.К.1,2

1 Faculty of Applied Mathematics at AGH University of Science and Technology
(Krak´ow, Poland)
2 Ivan Franko State Pedagogical University of Drohobych
(Drohobych, Lviv region, Ukraine)

Проблема самодії зарядженої ферміонної частинки в рамках багаточасової парадигми Фока та парадигми власного часу Фейнмана

Розділ: Загальні питання теоретичної фізики
Оригінал тексту:  Український

Абстракт: Аналiзується самодiя квантової безмасової зарядженої фермiонної частинки через власне генероване бозонне електромагнiтне поле в рамках багаточасової парадигми Фока та парадигми власного часу Фейнмана. Структура явища самодiї вивчається на основi методу, що базується на вiдповiдно ренормалiзованому квантовому просторi Фока. Дискутується також спектр мас зарядженої частинки.

Ключові слова: квантове фермiонне поле, проблема самодії зарядженої частинки, квантова Максвелівська електродинаміка, простір Фока, Fock multitime approach, charged particle inertial mass problem, least action principle, формалізм Лагранжа, парадигма власного часу Фейнмана.