• Українська
  • English
 
УФЖ 2017, Том. 62, № 2
Поля та елементарні частинки

1
Дві системи рівнянь Максвела та дві відповідні системи хвильових рівнянь для векторів електромагнітного поля E і B в обертовій системі відліку: лінійне наближення
Бондаренко Є.А.
УФЖ 2017, Том. 62, № 2, cтp.99-105
Атоми і молекули

2
Атомне розупорядкування та електронна будова сплаву Хойслера CoTiSb
Уваров В.М., Уваров М.В., Беспалов С.А., Немошкаленко М.В.
УФЖ 2017, Том. 62, № 2, cтp. 106-111
Оптика, лазери, квантова електроніка

3
Симетрія розсіяного на сферичній частинці світла та фазовий зсув, індукований її трансляцією
Плутенко Д.О., Васнєцов М.В.
УФЖ 2017, Том. 62, № 2, cтp.112-117
М’яка речовина

4
Вплив малих концентрацій нікелю на поверхневий натяг та густину індію
Мудрий С.І., Литвин М.А.
УФЖ 2017, Том. 62, № 2, cтp.118-122

5
Ефективна маса домішкового атома в бозе-рідині з деформованою алгеброю Гайзенберга
Вакарчук І.О., Паночко Г.
УФЖ 2017, Том. 62, № 2, cтp.123-131
Тверде тіло

6
Дослідження провідності полікристалічних плівок з тонким покриттям із використанням модифікованої моделі Маядаса–Шатцкеса
Говорун Т.П., Білоус О.А., Гапонова О.П., Дехтярук Л.В., Чорноус А.М.
УФЖ 2017, Том. 62, № 2, cтp.132-139

7
Термолюмінесценція квантових точок кремнію в мо-делі дві пастки–один центр рекомбінації
Гемечу Н., Сенбета Т., Месфін Б., Мальнєв В.М.
УФЖ 2017, Том. 62, № 2, cтp.140-145

8
Коливальні інфрачервоні спектри твердотільного моноокису вуглецю
Чоудхарі М.Д., Сен P., Шарма Б.І.
УФЖ 2017, Том. 62, № 2, cтp. 146-151

9
Розрахунок рівнів енергії, імовірностей переходу, поверхонь потенціальної енергії для парно-парних 120–126Xe ізотопів
Худер Х.Х., Хасан А.К., Шаррад Ф.І.
УФЖ 2017, Том. 62, № 2, cтp.152-158

10
Залежність порога плавлення CdTe від тривалості імпульсу та довжини хвилі випромінювання лазера і параметрів нерівноважних носіїв заряду
Велещук В.П., Власенко О.І., Власенко З.К., Гнатюк В.А., Левицький С.М..
УФЖ 2017, Том. 62, № 2, cтp.159-165
Наносистеми

11
Електричні властивості оксидокремнієвих гетероструктур на основі поруватого кремнію
Оленич І.Б., Монастирський Л.С., Коман Б.П.
УФЖ 2017, Том. 62, № 2, cтp.166-171
Загальні питання теоретичної фізики

12
Проблема самодії зарядженої ферміонної частинки в рамках багаточасової парадигми Фока та парадигми власного часу Фейнмана
Прикарпатський А.К.
УФЖ 2017, Том. 62, № 2, cтp.172-183
Методика фізичного експерименту

13
Перенос похибок та середніх вимірів фізичної величини для елементарних функцій x2 та x
Роде Г.Г.
УФЖ 2017, Том. 62, № 2, cтp.184-190