• Українська
  • English
 
УФЖ 2017, Том. 62, № 11
Ядра та ядерні реакції

1
Імпульсний розподіл нуклонів в 3He та тринуклонні взаємодії
Бех С.В., Кобушкін О.П., Строковський Е.А.
УФЖ 2017, Том. 62, № 11, cтp.921-929

2
Вивчення рівнів енергії і електромагнітних переходів у Yb–Pt N = 108 у ВБ, ВВБ, і БМ моделей
Абед Ал-Джабборі М.
УФЖ 2017, Том. 62, № 11, cтp. 930-938
Оптика, лазери, квантова електроніка

3
2D фотонно-кристалічний резонатор острівкового типу
Глушко Є.Я.
УФЖ 2017, Том. 62, № 11, cтp.939-946

4
Лазерно-стимульоване збільшення відбиваючої здатності монокристалічного n-GaAs(100)
Генцарь П.О., Власенко О.І., Левицький С.М.
УФЖ 2017, Том. 62, № 11, cтp.947-950
Тверде тіло

5
Вплив домішок з глибокими рівнями на тензоелектричні властивості монокристалічного кремнію
Зайнабідінов С., Маматкарімов О.О., Хімматкулов О., Турсунов І.Г.
УФЖ 2017, Том. 62, № 11, cтp.951-954
Наносистеми

6
Особливості формування кластерних сполук у металевих твердих розчинах
Абрамов А.А., Ткаченко В.Г.
УФЖ 2017, Том. 62, № 11, cтp.955-963

7
Дослідження структури і оптичних властивостей NiO нанолусочок. Вирощування тонких плівок Ni(OH)2 методом хімічного осадження
Абубакар Д., Махмуд Н., Махмуд Ш.
УФЖ 2017, Том. 62, № 11, cтp.964-971

8
Нові нанокомпозити полімер–окис свинцю для застосування в радіаційному захисту
Хашім A., Хаді A.
УФЖ 2017, Том. 62, № 11, cтp. 972-977
Методика фізичного експерименту

9
Поляронний стан в самоузгодженому електрон-деформаційному полі квантова точка–матриця
Грушка В.І., Пелещак Р.М.
УФЖ 2017, Том. 62, № 11, cтp.978-985
Методика фізичного експерименту

10
Магнітний гістерезис і температура кюрі нікель-хромових феритів, отриманих методом золь-гель за участі автогоріння
Бушкова В.С.
УФЖ 2017, Том. 62, № 11, cтp.986-993
Методика фізичного експерименту

11
Аналіз теоретико-експериментальних досліджень ефекту Ж. Губера
Сільвестров А.М., Зіменков Д.К.
УФЖ 2017, Том. 62, № 11, cтp.994-999
Методика фізичного експерименту

12
Однонапрямлені ізотропні поля у просторі Керра
Пелих В.О., Тайстра Ю.В.
УФЖ 2017, Том. 62, № 11, cтp.1000-1006