• Українська
  • English

< | >

Список № 10 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 10, стp. 897-901
         Стаття тільки англійською

Гіріч О.О.

O. Ya. Usikov Institute for Radiophysics and Electronics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(12, Ac. Proskura Str., Kharkiv 61085, Ukraine; e-mail: girich82@gmail.com)

Лівобічний метаматеріал, побудований на основі комплементарних кільцевих резонаторів зі щілиною та керований за допомогою варакторних діодів

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт: Робота присвячена експериментальному вивченню керування лiвобiчного метаматерiалу, побудованого на основi комплементарних кiльцевих резонаторiв зi щiлиною та навантажених варакторними дiодами. Виконано порiвняння розрахункових i експериментальних даних для цього метаматерiалу. Експериментально продемонстровано можливiсть резонансного керування лiвобiчним метаматерiалом, побудованим на основi комплементарних кiльцевих резонаторiв
зi щiлиною та навантажених варакторними дiодами в мiкрохвильовому дiапазонi частот. Були отриманi матерiальнi параметри середовища. Показано вплив кiлькостi елементарних комiрок на значення матерiальних параметрiв та спектральнi властивостi середовища. Показано, що, коли напруга зсуву збiльшується область пропускання змiщується в бiк бiльш високих частот.

Ключові слова:  комплементарний кільцевий резонаторі, Лівобічний метаматеріал, мiкрохвильовий фільтр,
область пропускання.