• Українська
  • English

< | >

Список № 10 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 10, стp. 877-882
         Стаття тільки англійською

Аббасов І.І.1 , Гусейнов Дж.І.2

1 Azerbaijan State Oil and Industrial University
(Azerbaijan)
2 Azerbaijan State Pedagogical University
(Azerbaijan)

Процеси перенесення заряду в системі сплавів (SnS)1 – x(PrS)x

Розділ: Тверде тіло
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Дослiджено взаємодiї в системi SnS–PrS, i за результатами комплексного фiзико-хiмiчного аналiзу визначена область
розчинностi PrS у SnS. За допомогою скануючого зондового мiкроскопа в атомно-силовому режимi вивчено мiкрорельєф
поверхнi монокристалiв PrxSn1?xS, дослiдженi електропровiднiсть i коефiцiєнт Холла R в широкому iнтервалi температур 80–800 К, проаналiзованi процеси переносу
заряду.

Ключові слова: