• Українська
  • English

< | >

Список № 10 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 10, стp. 859-867
         Стаття тільки англійською

Козловський М.П., Добуш О.А., Пилюк І.В.

Institute for Condensed Matter Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
(1, Svientsitski Str., Lviv 79011, Ukraine)

Використання моделі коміркової рідини для опису фазового переходу в простих рідких лужних металах

Розділ: М’яка речовина
Оригінал тексту: Український

Абстракт: Ця стаття охоплює теоретичний опис фазового переходу
першого роду в рiдких металах з використанням моделi комiркового плину. Результати отримано шляхом розрахунку
великої статистичної суми без використання феноменологiчних параметрiв. Потенцiал Морзе використовується для
обчислення рiвняння стану та кривої спiвiснування. Отримано конкретнi результати для натрiю та калiю. Представлено порiвняння результатiв аналiтичних виразiв з даними
комп’ютерного моделювання.

Ключові слова: