• Українська
  • English

< | >

Список № 10 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 10, стp. 852-858
         Стаття тільки англійською

Хорольський О.В.

Полтавський нацiональний педагогiчний унiверситет iменi В.Г. Короленка
(Вул. Остроградського, 2, Полтава 36003; e-mail: khorolskiy.alexey@gmail.com)

Природа в’язкості розчинів поліві-нілового спирту у диметилсульфоксиді та воді

Розділ: М’яка речовина
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт: На основi експериментальних даних в’язкостi розчинiв полiвiнiлового спирту в диметилсульфоксидi та водi аналiзується застосовнiсть комiркових пiдходiв (формули Айнштайна, формули Бетчелора та їх узагальнень) до опису в’язкостi розчинiв вiд об’ємної концентрацiї макромолекулярних клубкiв. Показано, що з використанням моделi
макромолекули, яка складається з твердого ядра та розрiдженої периферiї, формула
Маломужа–Орлова адекватно описує в’язкiсть розчинiв полiвiнiлового спирту як функцiю об’ємної частки макромолекулярних клубкiв у розчинi аж до концентрацiї перекриття макромолекулярних клубкiв. Отриманi концентрацiйнi залежностi ефективних
радiусiв макромолекул полiвiнiлового спирту у водi та диметилсульфоксидi. Показано,
що радiуси макромолекулярних клубкiв полiвiнiлового спирту з ростом концентрацiї
розчину нелiнiйно зменшуються.

Ключові слова:  комiркова модель, розчин полiвiнiлового спирту, радiус макромолекулярного клубка, формула Маломужа–Орлова.