• Українська
  • English

< | Наступний номер >

Список № 10 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 10, стp. 916-917
         Стаття тільки англійською

Юрій Григорович Птушинський (до 90-рiччя вiд дня народження)

Розділ: Хроніка, бібліографічна інформація, персоналії
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт: 29 листопада 2017 року виповнюється 90 рокiв вiд дня народження видатного українського вченого в галузi фiзики поверхнi твердого тiла Юрiя Григоровича Птушинського. Юрiй Григорович народив-
ся у Києвi. Його навчання в середнiй школi перервала Велика Вiтчизняна вiйна. У 1946 р. вiн склав iспити на атестат зрiлостi у вечiрнiй школi робочої молодi та вступив на фiзичний факультет Київського державного унiверситету iм. Т.Г.Шевченка, який закiнчив у 1951 р. Вся подальша наукова дiяльнiстьЮрiя Григоровича пов’язана з Iнститутом фiзики АН УРСР (НАН України), в якому вiн закiнчив аспiрантуру i пройшов шлях вiд молодшого наукового спiвробiтника до завiдувача вiддiлу адсорбцiйних явищ та заступника директора з наукової роботи.

Ключові слова:  Юрій Григорович Птушинський, рiчниця