• Українська
  • English

< | >

Список № 10 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 10, стp. 907-915
         Стаття тільки англійською

Антіа А.Д., Ітуен Е.Е., Джим У.С., Ейбіо Е.Е.

1 Theoretical Physics Group, Department of Physics, Faculty of Science, University of Uyo
(Nigeria; e-mail: antiacauchy@yahoo.com, akaninyeneantia@uniuyo.edu.ng)
2 Department of Mathematics, Faculty of Science, University of Uyo
(Nigeria; e-mail: ukojim@uniuyo.edu.ng)

Взаємодія безспінових частинок з кільцевим потенціалом Юкави

Розділ: Загальні питання теоретичної фізики
Оригінал тексту:  Англійський

Абстракт: Ми отримали наближенi рiшення рiвняння Клейна–Гордона з кiльцевим потенцiалом Юкави методом Никифорова-Уварова в спецiальному випадку рiвних скалярного i векторного потенцiалiв. Знайдено енергiї i вiдповiднi хвильовi функцiї зв’язаних станiв. Показано, що результати можуть бути використанi для оцiнки енергiй для потенцiалiв Юкави i Кулона та потенцiалу, що залежить вiд кута. Числовi результати представленi в таблицi i на рисунку та можуть бути корисними при описi iнших систем. При виборi параметрiв потенцiалiв, зазначених в таблицi, показано, що взаємодiя безспiнових (Клейна–Гордона) частинок з кiльцевим потенцiалом Юкави приводить до позитивних власних значень енергiї для рiзних квантових станiв.

Ключові слова:  безспінові частинки, потенцiал Юкави, потенцiал, що залежить вiд кута, схема апроксімації, методом Никифорова-Уварова.