• Українська
  • English

< | >

Список № 10 Том. 62    УФЖ 2017, Том. 62, № 10, стp. 829-838
         Стаття

Гринюк Б.Є., П’ятницький Д.В.

Iнститут теоретичної фiзики iм. М.М. Боголюбова НАН України
(Вул. Метрологiчна, 14b, Київ 03143; e-mail: bgrinyuk@bitp.kiev.ua)

Структура ядра 14N у п’ятикластерній моделі

Розділ: Ядра та ядерні реакції
Оригінал тексту: Англійський

Абстракт: Дослiджено просторову структуру ядра 14N в рамках п’ятичастинкової моделi (три
a-частинки i два нуклони). Розраховано енергiю i хвильову функцiю основного стану
цiєї п’ятичастинкової системи на основi варiацiйного пiдходу з використанням гаусої-
дних базисiв. Виявлено двi просторовi конфiгурацiї у хвильової функцiї основного стану.
Проаналiзовано розподiли густини, парнi кореляцiйнi функцiї i iмпульснi розподiли ча-
стинок в ядрi 14N та порiвняно iз вiдповiдними розподiлами для дзеркальних ядер 14C i 14O.

Ключові слова: кластерна структура ядра 14N, зарядовий розподiл густини, парнi кореляцiйнi функцiї, iмпульснi розподiли.